کسب و کاری را شروع کنید که بهزندگی بهتر ما در جهان کمک کند ...

ما یک استودیوی تولید نرم افزار و پشتیبانی از استارتاپ ها هستیم ، تخصص ما ساخت برنامه های سفارشی برای وب و موبایل ، مشاوره فناوری ، طراحی UI و UX است.
ما به عنوان یک شریک فناوری قابل اعتماد برای مشتریانی از راه اندازی استارتاپ تا شرکت های بزرگ در زمینه هایی مانند خدمات شهری آنلاین سوپر اپلیکیشن ها مراقبت های بهداشتی ، مالی ، و مسافرت و ... ما به عنوان یک تیم دوستانه در کنار شما هستیم تا با ارزش آفرینی دنیا را به مکان امن تری برای زندگی تبدیل کنیم...

چرابا ما کار کنید ...

به ما بپیوندید

شرکت ما به عنوان یک اکوسیستم فناورانه با رویکرد چارت اداری یک سطحی -گزینه های دورکاری- همکاران و مشتریان بین المللی - توسعه و اموزش در حین کار - و ... بخشی از مزیت های همکاری در تیم ما است و با یک تفکر جمعی و باز ودر عین حال نظام مندهمیشه اماده برداشتن گام بعدی هستیم ...ما علاقمند همکاری با شما هستیم رزومه تان را ارسال کنید ...

Front/Back Developer

دورکاری/ حضوری

Front End Developer
Remote

به ما بپیوندید

شرکت ما به عنوان یک اکوسیستم فناورانه با رویکرد چارت اداری یک سطحی -گزینه های دورکاری- همکاران و مشتریان بین المللی - توسعه و اموزش در حین کار - و ... بخشی از مزیت های همکاری در تیم ما است و با یک تفکر جمعی و باز ودر عین حال نظام مندهمیشه اماده برداشتن گام بعدی هستیم ...ما علاقمند همکاری با شما هستیم رزومه تان را ارسال کنید ...

Front/Back Developer

دورکاری/ حضوری

Front End Developer
Remote

News