پلتفرم و سامانه های اموزش آنلاین و آموزش مجازی

بستر ارائه آموزش الکترونیکی برای برگزاری دوره های آنلاین

بستر ارائه آموزش الکترونیکی برای به اشتراک گذاری دوره های آنلاین
پتانسیل صنعت LMS - eLearning بسیار گسترده و زیاد است. پیش بینی شده است تا سال 2022، حجم مالی این صنعت به 243 میلیارد دلار خواهد رسید. کیفیت بهره بردن از مزایای آموزش مجازی به انتخاب بهترین و قدرتمند ترین زیر ساخت و بستر و پلتفرم آموزش الکترونیکی برای میزبانی دوره های آموزش انلاین شما بستگی دارد.