مدیریت غرفه

نرم افزار مدیریت نمایشگاه همایش و رویداد

نرم افزار مدیریت نمایشگاه همایش و رویداد

هدف این سامانه در تلاش است تا کلیه نیازهای برنامه ریزی شما را شامل شود ، مدیریت نمایشگاه همایش رویداد سمینار و .... مهم نیست که آیا می خواهید یک نمایشگاه برگزار کنید یا به مارک های تجاری کمک کنید تا محصولات خود را در طول رویدادهای خود به نمایش بگذارند - در هر صورت ، ما بهترین ابزارها را به شما ارائه می دهیم.

شامل برگزاری ارتباط با غرفه داران و بازدید کنندگان خدمات ترنسفر و حمل و نقل هتلینگ و ..


Exhibition Management Software