اتوماسیون گردش کار

crm مدیریت تور و سفر

35,000,000 تومان

CRM برای TourBusiness

1. مدیریت سازمان خود را به طور موثر
جریان مشتری خود را اضافه کنید،
3. یک قدم جلوتر از مشتریان خود
4.افزایش سرعت خدمات دهی به مشتری،
5. همیشه با فرکانس های شما ارتباط برقرار کنید