فهرست اقلام شامل تعرفه ی ترجیحی برای صادرات به حوزه ی اوراسیا روسیه مسکو و ...

فهرست اقلام شامل تعرفه ی ترجیحی برای صادرات به حوزه ی اوراسیا روسیه مسکو و ...

فهرست اقلام شامل تعرفه ی ترجیحی برای صادرات به حوزه ی اوراسیا روسیه مسکو و ...

فهرست اقلام شامل تعرفه ی ترجیحی برای صادرات به حوزه ی اوراسیا روسیه مسکو و ... اوراسیا فرصت جدیدی برای توسعه تجارت ایران است

چهارشنبه 3 مهر 1398
1111

ورود به بازار 4.7 تریلیون دلاری از 5 آبان

 ایران می‌تواند بیش از ۵۰۰ کالا را با تعرفه‌های مخفف یا صفر صادر کند و صادرات بیش از ۳۰۰ قلم کالا هم برای دیگر کشورها در نظر گرفته شده است.

 رئیس سازمان توسعه تجارت: اتحادیه اوراسیا یک بلوک اقتصادی متشکل از پنج کشور ارمنستان، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان و بلاروس است که در سال 2018 حدود 320 میلیارد دلار واردات، بیش از 547 میلیارد دلار صادرات و تولید ناخالص 4.7 تریلیون دلاری داشته است.
 هم اکنون ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا یک موافقت نامه تجاری برای 862 قلم کالا منعقد کرده و بعد از گذشت یک سال، مذاکرات برقراری «تجارت آزاد» میان ایران و این اتحادیه آغاز می‌شود.

فهرست امتیازات اعطایی اوراسیا به ج.ا.ایران
ردیف کد نمانکلاتور (HS کد) شرح کالا نرخ اعمال شده MFN 2017 کاهش نرخ سقف تعرفه مورد توافق
1 302112000 -- قزل‌آلا
4.4% 25% 3.3%
2 302990001 ـ ـ سایر 4.4% 25% 3.3%
3 306171000 ـ ـ ساير انواع ميگو 5%, but not less than 0,1 euro per 1 kg 100% 0.0%
4 306179200 ـ ـ ساير انواع ميگو 3.0% 100% 0.0%
5 306179300 ـ ـ ساير انواع ميگو 3.0% 100% 0.0%
6 306179400 ـ ـ ساير انواع ميگو 5.0% 100% 0.0%
7 306179900 ـ ـ ساير انواع ميگو 3.0% 100% 0.0%
8 406409000 ـ پنير داراي رگه‌هاي كپك‌آبي رنگ (Blue-Veined cheese) و ساير پنيرهاي حاوي رگه‌ توليد شده از طريق ركفورت پني‌سيليوم (Penicillium roqueforti) 15%, but not less than 0,3 euro per 1 kg 100% 0.0%
9 602905000 ـ ساير: 5.0% 50% 2.5%
10 602909100 ـ ساير: 5.0% 50% 2.5%

 

نظر بدهید