گوگل تحت چه شرایطی محتوای صفحات را تکراری تشخیص می دهد ؟

گوگل تحت چه شرایطی محتوای صفحات را تکراری تشخیص می دهد ؟

گوگل تحت چه شرایطی محتوای صفحات را تکراری تشخیص می دهد ؟

موتور جستجوی گوگل در شرایطی، محتوای صفحات وب سایت به خصوص در وب‌سایت های فروشگاهی و اطلاع‌رسانی را تکراری تشخیص می‌دهد. ⭕️ دلیل چیست و چگونه میتوان جلوی اتفاق افتادن آن را گرفت؟

پنجشنبه 5 تیر 1399
220

موتور جستجوی گوگل در شرایطی، محتوای صفحات وب سایت  به خصوص در  وب‌سایت های  فروشگاهی و اطلاع‌رسانی را  تکراری تشخیص می‌دهد.
 
⭕️ دلیل   چیست و چگونه میتوان جلوی اتفاق افتادن آن را گرفت؟

نظر بدهید