کارآفرینی و نو آوری در آینده ی پساکرونا

کارآفرینی و نو آوری در آینده ی پساکرونا

کارآفرینی و نو آوری در آینده ی پساکرونا

کارآفرینی و نو آوری در آینده ی پساکرونا

سه شنبه 8 مهر 1399
182

کارآفرینی و نو آوری در آینده ی پساکرونا

 

تغییر مدل های کسب و کار

شناخت تاثیری که کرونا روی صنایع مختلف گذاشت :

صنعت معدن کاوی

ای تی :

خدمات خرده فروشی ها کالاها

اقتصاد دحییتال

 

چالش ها اصلا مشکلات نیستند

 

۵ مورد ک

تغییرات کلی در زنجیره تولید و توزیع کالا

استخدام نیوری کار

رشد استاراپ ها

تنوع در زنجیره های توزیج جهانی

و م نمی شود به یک منبع وابسته بود

زنجیره های تولید باید مقاوم و متمین باشد

 

تولید داخل مرزهای هر کشور

 

نظر بدهید