قرارداد های شرکت در 2صفحه و 2 نسخه منعقد می گردد که در حکم واحد بوده و طرفین به مصداق آیه ی یکم سوره ماﺋده ؛

یُا اَيِّهُا الَّذینُ آمُنوُا اَوًفوُا بِالعّقُودٍ ...

{ای اهل ایمان به عهد و پیمان خود ) هر عهد که با خداو خلق ببندید( وفا کنید }

خود را ملزم به اجرای دقیق کلیه ی مفاد آن می داند.

برخی تعهدات و مسولیت های شرکت

- پشتيباني سيستم به مدت دوازده ماه از تاريخ انعقاد قرارداد و از طريق شماره تلفن ها و پرتال مشتریان در سايت اينترنتي پيمانکار به آدرس www.payapars.ir انجام مي گيرد و پيمانکار هيچ تعهدي براي ارائه خدمات پشتيباني در محل کارفرما ندارد.

- پيمانکار موظف است با نماينده تام الاختيار كارفرما همكاري و مساعدت كامل نموده و تحويل پروژه را به تائيد ناظر فني كارفرما برساند.

- تبصره 1: نصب سيستم بر روي سرور سايت موضوع قرارداد بصورت رايگان انجام مي گيرد . در صورت نياز به نصب برنامه روي سرورهاي محلي كارفرما ، آماده سازي سيستم سرور و تنظيم نرم افزارهاي آن خارج از تعهد پيمانکار است و هزينه نصب سيستم در سرور هاي محلي کارفرما براساس تعرفه هاي مصوب پيمانکار محاسبه مي گردد

- مرجع حل اختلافات در مرحله اول مذاکره و در صورت عدم توافق شورای انتظامی اتحادیه کامپیوتر و یا نظام صنفی خراسان رضوی تعیین میگردد.

- چنانچه اين قرارداد بنا به عللي به جز عدم اجراي موضوع قرارداد در زمان مقرر ، به وسيله كارفرما فسخ شود ، كارفرما موظف است كليه هزينه ها و مخارج منطقي و قانوني را براساس كار انجام شده به پيمانکار پرداخت نمايد. پيمانکار موظف است كليه اسناد و مدارك و مستندات قرارداد را مطابق موضوع قرارداد تا لحظه فسخ در اختيار كارفرما قرار دهد.

) در صورت هرگونه اختلاف در تفسير، تعبير يا اجراي مفاد قرارداد مراتب بدواً از طريق مذاكره طرفین رفع خواهد شد و در صورت بقاء اختلاف نظر، به استناد ماده 455 قانون آيين دادرسي دادگاه‎هاي عمومي و انقلاب يك نفر را به عنوان داور مرضي‎الطرفين تعيين و راي و نظر داور براي طرفين قرارداد لازم‎الاجرا خواهد بود . در صورت عدم حصول نتیجه مرجع قانوني رسيدگي به مسائل فني مربوط به اتحادیه کامپیوتر استان خراسان رضوی تعيين مي گردد .


رفع مسولیت

- شرکت در قبال محتوای ارسال ها مسولیتی ندارد

- درصورتیکه طبق قانون کشور و یا به هر دلیل و نحوی ، تصمیم بر جلوگیری از فعالیت موضوع قرارداد اتخاذ شود ، قرارداد فسخ و هزینه های پرداختی فقط در قبال آن بخش از کار که انجام نشده قابل برگشت خواهد بود.

- حفظ رمزها و شناسه هاي ورود به بخش مديريت برنامه بر عهده كارفرما است .

- هر گونه تغيير در مشخصات و شناسنامه فني سيستم كه مستلزم تغيير در ساختار اوليه برنامه و مغاير با ماده یک قرارداد و شناسنامه فني سيستم(ضميمه شماره یک) باشد با عقد قرارداد الحاقي و در قبال دريافت هزينه توسط پيمانکار قابل انجام است.


بخشی از بند های قرارداد پنل نمایندگی دیجیتال مارکتینگ:

این قرارداد مادمی که نوع فعالیت مورد قرارداد در ایران فعالیت قانونی داشته و همچنین منعی برای این کسب و کار طبق قوانین وجود نداشته باشد پشتیبانی و توسعه به رایگان برای کلیه نمایندگان خواهد داشت .

درصورتیکه پس از بهره برداری حداقل سه ماهه ، طبق قانون کشور و یا به هر دلیل و نحوی ، تصمیم بر جلوگیری از فعالیت موضوع قرارداد اتخاذ شود ، قرارداد فسخ و هزینه های پرداختی کارفرما قابل برگشت نخواهد بود .

تبصره : زمان بهره برداری کمتر از سه ماه قابل مذاکره و توافقی بخشی از هزینه ها برگشت میشود.

در برخی پنل ها و خدمات به عنوان مثال ایمیل انبوه و در سامانه نمایندگی ، در صورتیکه امکان ارسال پیام نیاز به ابزار خاصی داشته باشد مانند سرور مجازی، شماره وسایر موارد پیمانکار وظیفه ای در قبال تهیه این موارد ندارد .

پنل کاربری خدمات دیجیتال مارکتینگ:

در رابطه با پنل کاربری فقط شارز باقی مانده با کسر شارژ های هدیه قابل برگشت به حساب مشتری خواهد بود.

برگشت هزینه :

کلیه محصولات و خدمات 72 ساعت گارانتی تست و برگشت هزینه بدون دلیل را شامل میشود

این موضوع شامل نرم افزار های سفارش مشتری شرکت نخواهد شد و برگشت هزینه طبق قرارداد با مشتری است

برگشت هزینه طی سه روزکاری ، و مطابقت اطلاعات کاربری پرتال مشتریان و به حساب بانکی واریز کننده وجه انجام میگیرد.


دانلود نمونه قرارداد طراحی و پشتیبانی سامانه خدمات دیجیتال مارکتینگ

دانلود نمونه قرارداد طراحی و توسعه وب سایت ،پرتال سفارش مشتری و اپلیکیشن اندروید